English
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Thuis ProductenPijpleidingsreinigingsmachine

Groen/Zwart Kleurenpigment 5605-3B voor Rubberbevloeringsmateriaal

De Eerlijke Handel Drijvende Dienst
Verzend Me Het Recentste Productalarm
(Geen SPAM - wij zouden uw e-mailadres niet. verkopen of delen)

Groen/Zwart Kleurenpigment 5605-3B voor Rubberbevloeringsmateriaal

Van Goede Kwaliteit Groen/Zwart Kleurenpigment 5605-3B voor Rubberbevloeringsmateriaal Verkoop

Grote Afbeelding :  Groen/Zwart Kleurenpigment 5605-3B voor Rubberbevloeringsmateriaal

China Recycling Machine Online Market

Verified Supplier

Business type: Manufacturer, Distributor/Wholesaler, Agent, Importer, Exporter, Trading Company, Seller, Other

Telephone : 86

Productdetails:

Gedetailleerde productomschrijving

Groen/Zwart Kleurenpigment 5605-3B voor Rubberbevloeringsmateriaal

 

1. Identificatie van de substantie/voorbereiding 

 

Productcode: 5605-3B  

De naam van de kleurenindex: C.I. pigment blauw 15:3, Cu-PC; C.I. pigment Yellow42

Het aantal van de kleurenindex: 74160; 77492

Chemische familie en samenstelling: C32H16N8Cu, Fe2O3•H2O

Productnaam: Complexe Groene S5605-3B

Toepassing: Kleurstoffen 

 

 

2. Samenstelling/informatie over ingrediënten

 

C32H16N8Cu CAS Nr.: 147-14-8

Fe2O3•H2O CAS Nr.: 51274-00-1

 

 

3. Gevarenidentificatie

 

Potentiële Scherpe Gevolgen voor de gezondheid:

Gevaarlijk in het geval van (irriterend) huidcontact, van (irriterend) oogcontact, van opname.

Lichtjes gevaarlijk in het geval van inhalatie.

Potentiële Chronische Gevolgen voor de gezondheid:

Lichtjes gevaarlijk in het geval van opname.

 

 

4. First−aidmaatregelen

 

Oogcontact: 

De controle voor en verwijdert om het even welke contactlenzen. In het geval van contact, onmiddellijk gelijke ogen 

met overvloed van water minstens 15 minuten. Krijg medische aandacht.

 

Huidcontact:

In het geval van contact, onmiddellijk gelijke huid met overvloed van water. Behandel de geïrriteerde huid

met een verzachtend middel. Verwijder vervuilde kleding en schoenen. Was kleding vóór hergebruik.

Maak grondig schoenen vóór hergebruik schoon. Krijg medische aandacht.

 

Inhalatie:

Indien geïnhaleerd, verwijder aan verse lucht. Als de ademhaling moeilijk is, geef zuurstof. Krijg medische aandacht.

 

Opname:

Veroorzaak het braken niet tenzij geleid om dit te doen door medisch personeel. Maak vast los 

kleding zoals een kraag, een band, een riem of een broeksband. Krijg medische aandacht als de symptomen verschijnen.

 

 

5. Fire−fightingsmaatregelen

 

Dovende media: Geen beperking in brandsituaties.

De brandweerlieden moeten dragen self−contained ademhalingsapparaten.

 

 

6. Toevallige versiemaatregelen

 

Neem mechanisch op; vermijd stofvorming.

 

 

7. Behandeling en opslag

 

Houd container droog en strak gesloten in koel en goed - geventileerde plaats.

 

 

8. Blootstellingscontroles/Persoonlijke bescherming

 

Slijtage geschikte beschermende kleding, veiligheidsbrillen, en, indien nodig, stofmasker tijdens het werk.

Worden de Chemical−resistant beschermende handschoenen volgens DIN/EN 374 geadviseerd.

Adem geen stof. Vermijd contact met ogen en huid. Blijf van voedsel en drankmaterialen weg.

Eet niet, drink of rook op het werk. Was handen vóór onderbrekingen en op eind van het werk en gebruik

skin−protecting zalf.

 

 

9. Fysieke en chemische die eigenschappen worden getest overeenkomstig

 

Vorm: poederachtig

Kleur: groen

Geur: geurloos

Dichtheid: ong. 2 g/cm ³ bij 20 °C

Oplosbaarheid in water: onoplosbaar

 

 

10. Stabiliteit en reactiviteit

 

Stabiliteit: Het product is stabiel.

De Temperatuur van de kleureninstabiliteit: ≥150℃

 

 

11. Toxicologische informatie

 

Scherpe mondelinge giftigheid (LD50): boven 5000 die mg/kg bij ratten worden getest

Huidirritatie: non−irritant getest op konijnen

Oogirritatie: non−irritant getest op konijnogen

 

 

12. Ecologische informatie

 

Producten van Biologische afbraak:

De misschien gevaarlijke degradatieproducten op korte termijn zijn niet waarschijnlijk. Nochtans, op lange termijn 

de degradatieproducten kunnen zich voordoen.

Giftigheid van de Producten van Biologische afbraak: De producten van degradatie zijn giftiger

 

 

13. Verwijderingsoverwegingen

 

Dit product moet overeenkomstig alle toepasselijke federaal, staat en lokale verordeningen worden weggedaan.

Afvalbeheer

De verbranding of landfilling is geadviseerde verwijderingstechnieken. Contacteer de staat of lokaal

milieuagentschap voor specifieke regels.

 

 

14. Vervoerinformatie

 

GGVSee/IMDG codeer: −− de V.N. Nr.: −− EMS: −−

PG: −− MPO: −−

GGVSE:   Klassen −− PG: −− RID/ADR: Klassen −− PG: −−

ADNR:     Klassen −− PG: −− Kat −− ICAO/IATA−DGR: niet restr.

Verklaring voor landverzending: −−

Verklaring voor overzeese verzending: −−

Verklaring voor verzending door de lucht: −−

Andere informatie:

Niet gevaarlijke lading. Houd droog. Houd van levensmiddelen gescheiden.

 

 

15. Regelgevende informatie

 

Geen etikettering wordt vereist overeenkomstig de de EEG richtlijnen.

 

 

16. Andere informatie

 

Alle componenten van dit product zijn vermeld in de Europese Commerciële Inventaris van het Bestaan

Substanties (EINECS) in het kader van de bepalingen bepaald in het corresponderen EC−Directive.

 

De hier gegeven gegevens zijn gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Het doel van dit 

Het veiligheidsinformatieblad moet de producten in termen van hun veiligheidsvoorschriften beschrijven. Bovengenoemd

 de details impliceren geen waarborg betreffende samenstelling, eigenschappen of prestaties.

 

Contactgegevens
Professional Chemical Supplier Platform

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)